Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-25APTFF 

9,490,000