Máy bơm màng khí nén GODO QBY3-25ASTFF 

7,460,000