Category Archives: Chuyên mục máy bơm màng

Bơm màng là gì? ứng dụng bơm màng công nghiệp?

Để dễ dàng hiểu rõ bơm màng khí nén là gì, trước tiên ta cần hiểu rõ bơm màng là gì? Máy bơm màng thực chất là máy bơm sử dụng nguyên lý cân bằng áp suất; kết hợp giữa sự dịch chuyển tịnh tiến qua lại của màng ngăn (bằng cao su/ nhiệt nhựa […]