Category Archives: Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành Hanke.

Các sản phẩm do Hanke cung cấp kèm theo phiếu bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý bảo hành với chính sách như sau: A. Phạm vi bảo hành Áp dụng đối với tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi công ty Hanke. Thông qua thông tin được đăng ký bởi […]